Oferta ROEE

ROEE-LGOM miejscem kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej

 

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (ROEE-LGOM) powstał w 2016 roku. Ośrodek mieści się w malowniczej dolnośląskiej wsi Dziewin. Miejscowość położona na wysokiej skarpie starorzecza Odry w Dolinie rzeki Odry i obszarze chronionym Natura 2000. Łęgi Odrzańskie otoczone lasem, stanowią idealną oprawę do połączenia zajęć stacjonarnych z praktycznymi zajęciami w terenie.

Przy Ośrodku znajduje się ścieżka edukacyjna obrazująca pracę urządzeń OZE (pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych i wiatraków), które zasilają budynek w ciepłą wodę i prąd przez cały rok. Dodatkowo przy ośrodku znajduje się plac zabaw oraz miejsce do grillowania.

Eko Spacer

Propozycje warsztatów terenowych Zajęcia na ścieżkach przyrodniczych „Łęgów okolic Dziewina”, gdzie znajduje się kilka przystanków tematycznych, które pozwolą na zapoznanie się z przyrodą doliny Odry. Zajęcia kształtują postawy proekologiczne uczniów wobec środowiska przyrodniczego, mają na celu wyrabiać emocjonalny stosunek do własnego regionu, umożliwiać poznawanie krajobrazu, historii i przyrody najbliższego otoczenia.

Eko w lesie

Zapoznanie z fauną i florą lasów oraz ich znaczeniem dla człowieka. Spacer po lesie łęgowym z lornetkami i rozpoznawanie gatunków ptaków, drzew czyli obserwacja i edukacja ,do pomocy tablice edukacyjne przy ośrodku. Uczestnicy poznają związki przyczynowo- skutkowe w procesach degradacji środowiska: zanieczyszczenia atmosfery i wód oraz gleby, poznają sposoby ochrony środowiska przyrodniczego i pojęcia: smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, degradacja środowiska, rekultywacja, urbanizacja, monitoring środowiska.

Co w trawie piszczy

Zajęcia na łące i w ogrodzie, rozpoznawanie gatunków owadów płazów i ssaków. Spacer po ścieżce edukacyjno – przyrodniczej. Podglądanie owadów w budkach- domkach dla owadów. Rozpoznawanie gatunków w naturalnym środowisku i porównywanie z katalogiem owadów. Na zajęciach wykonywane są i montowane przy ośrodku domki dla owadów pożytecznych.

Co szumi w stawie

Spacer do starorzecza Odry ( jezioro Napoleona) z wyznaczonymi  przystankami tematycznymi.
Uczestnicy zajęć prowadzą obserwacje środowiska wodnego, rozpoznają rośliny oraz zaobserwowane zwierzęta, badają właściwości fizyczne i chemiczne pobranych próbek wody. Porównują warunki życia w środowisku wodnym i lądowym.
Zapoznają się z cyklem życia żaby, roślinami wodnymi, szuwarowymi i chronionymi naszego starorzecza przy którym odbywa się badanie biologiczne wody.

Zwierzęta lasów łęgowych

Zajęcia kształtują postawy proekologiczne uczniów wobec środowiska przyrodniczego, mają na celu wyrabiać emocjonalny stosunek do własnego regionu, umożliwiać poznawanie krajobrazu, historii i przyrody najbliższego otoczenia.
Spacer po lesie nakierowany na poznawanie naturalnego środowiska różnych gatunków zwierząt, odnajdywanie legowisk poszukiwanie babrzyska i buchtowiska, odnajdywanie, rozpoznawanie i robienie odlewów tropów leśnych zwierząt.

Ptaki lasów i łąk

Spacer na starorzecze i na odrzańskie łąki łęgowe nakierowana na obserwacje i klasyfikacja ptaków drapieżnych i drobnego ptactwa leśnego. Omówienie niektórych łańcuchów pokarmowych. Rozpoznawanie budek lęgowych, gniazd dla drobnego ptactwa zamieszkującego sad i łąki. Budowa budki lęgowej dla wybranego gatunku ptaka w sali edukacyjnej oraz montaż na ścieżce edukacyjnej.

Oferta zajęć w ośrodku

Warsztaty rękodzieła

Zajęcia umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z tematyką recyklingu i gospodarowania odpadami. Wykonywane przez dzieci eksponaty w trakcie zajęć plastyczno -technicznych wiążą się z wykorzystaniem odpadów i surowców wtórnych łączonych z materiałem przyrodniczym, naturalnym rozwijając przy tym dziecięcą kreatywność, zdolność logicznego myślenia i umiejętności manualne.

Warsztaty Laboratoryjne

Cykl doświadczeń dostosowany do wieku dzieci. Uczestnicy zajęć badają wpływ człowieka na środowisko. Poprzez badanie wody  przy użyciu odczynników chemicznych z walizki ekobadacza, gleby w menzurkach oraz prostych doświadczeń za pomocą zlewek udowadniamy postawione tezy. Zajęcia podparte scenariuszami i ankietami do zajęć. Przyroda to nie tylko tło życia człowieka dzięki mikroskopom dzieci mogą obserwować i samemu budować próbki mikroskopowe doceniając piękno przyrody również na ośrodku.

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - widok budynku

Regionalny Ośrodek
Edukacji Ekologicznej

Zapraszamy w godzinach 9:00 – 13:00. Przeprowadzane są dwa rożne warsztaty w cenie 15 zł od dziecka. Prelekcja o odnawialnych źródłach energii odbywa się nierozłącznie przy każdej wycieczce. Zapraszamy do kontaktu - tel. 768457917. Odpowiemy na pytania, przybliżymy szczegóły.