Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła

Zabytki


Kościół w Dziewinie stanowi cenny przykład świątyni gotyckiej na Dolnym Śląsku.

Historia

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Dziewinie (do 1945 r. - Dieban) po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach pisanych jako parafialny w 1284 roku. Obecna budowla gotycka wzniesiona została w XIV w. (lub ok. 1500 r.), wieżę dobudowano w końcu XVI wieku. Kościół restaurowany był w XVII w., uszkodzony w 1945 r., a następnie odbudowany w 1947 i 1963 roku. Od czasów reformacji do 1945 r. pełnił funkcję świątyni ewangelickiej.

Opis

Kościół w Dziewinie położony jest w środkowej części wsi, wśród zabudowy wiejskiej i dawnej dworskiej, w rozwidleniu dróg. Otoczony cmentarzem na planie wieloboku, od strony drogi wiejskiej oddzielony odcinkiem kamiennego muru. Jest to budowla orientowana, murowana, z wieżą od zach., trójbocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią dobudowaną od północy. Korpus kościoła i wieża oskarpowane. Nawa, wieża i prezbiterium nakryte dachami dwuspadowymi; szczyty wieży o wolutowo opracowanych krawędziach. Wnętrze jednonawowe.

Najważniejsze elementy wyposażenia kościoła:

Ołtarz główny, manierystyczny, z 1660 roku. Ambona, renesansowa, z 1595 roku. Sakramentarium, późnogotyckie. Chrzcielnica z pocz. XVI wieku. Zespół nagrobków figuralnych i inskrypcyjnych członków rodzin von Kanitzów i von Schweinitzów z XVI-XIX wieku.

Zabytek dostępny. Informacje o porządku nabożeństw na stronie internetowej diecezji legnickiej www.diecezja.legnica.pl.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 22-09-2015 r.


Bibliografia

Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 252.
Gawel H., Hultsch G., Kirchen und Gemeinden im Oderland um Steinau, Düsseldorf 1972, s. 17-18.

Źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/dziewin-kosciol-filialny-pw-sw-piotra-i-pawla