Pałac w Dziewinie

Zabytki


Pierwotnie największy renesansowy dwór na Dolnym Śląsku został wybudowany w latach 1558-1566 dla rodziny von Kanitz. Rozbudowany w 1580 r., 1700 r. i XX w. (przez Hansa Friedricha von Mütschelnitz) i restaurowany w latach 1860-1881 przez rodzinę von Schweinitz. Niezniszczony podczas II wojny światowej, został znacjonalizowany i był następnie używany przez miejscowy PGR. Opuszczony w latach 80. XX wieku. 

Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi jeszcze park z początku XVIII, zmiany w drugiej połowy XIX w., folwark z budynkami gospodarczymi obejmujący:

  • dwie oficyny, z drugiej połowy XVIII w.
  • pawilon (I) z XVII w.
  • pawilon (II) z drugiej połowy XIX w.
  • stajnię z bramą, z początku XX w.
  • stodołę, z drugiej połowy XIX w.
  • czworak, z XIX/XX w.
  • lodownię z połowy XIX w.
  • piec chlebowy, z XIX/XX w.
  • kordegardę znajdującą się obok dworu.

Żródło: wikipedia.org 
Zdjęcie: Pazelt, Alexander Duncker (1813-1897), Public domain, via Wikimedia Commons